مرکز آزمون آیلتس ایرسافام

فرم درخواست یا پیگیری اعتراض به نتیجه آزمون

نکات :

  • آخرین مهلت ثبت اعتراض شما 90 روز پس از تاریخ آزمون کتبی میباشد.
  • شما میتوانید اعتراض خود را به تمامی مهارتها اعلام کنید.
  • برای هر آزمون فقط یک بار اعتراض پذیرفته می شود.
  • هزینه اعتراض برای یک تا چهار مهارت یکسان است.
  • توجه نمایید که در فاصله زمانی درخواست اعتراض تا دریافت نتیجه ، امکان صدور و ارسال کارنامه قبلی وجود ندارد.
منظور تاریخ آزمون کتبی میباشد.
شماره داوطلبی یک شماره 6 رقمی میباشد که در متن اعلام نتایج شما ذکر شده است.
change Captcha